Kompetent hisservice och jour dygnet runt

Service, nyinstallation och modernisering av hissar

Kompetent hisservice och jour dygnet runt

Service, nyinstallation och modernisering av hissar

Kompetent hisservice i Stockholm dygnet runt

Välkommen till Nexima, ett företag som kan allt om hissar. Våra duktiga och kundmedvetna servicetekniker finns alltid på fältet i Stockholm för att snabbt kunna vara på plats och utföra hisservice. Vi har den tekniska kompetensen för att utföra service på de flesta hissfabrikat. När vi utför hisservice är personligt bemötande och kvalitetstänk alltid i fokus.

Vi utför grundlig service av hissar. Felsökning, reparationer och åtgärdanden av besiktningsanmärkningar. Våra medarbetare finns alltid till hands för konsultation och kan hjälpa till med långsiktig och kortsiktig planering av framtida underhållsbehov. Alla våra tekniker har dokumenterade kunskaper och lång erfarenhet av hissar från alla fabrikat. 

Har du problem med hissen och behöver snabb och kompetent hisservice i Stockholm? Välkommen att kontakta oss för felanmälan på 070-799 71 57, vår jour är tillgänglig dygnet runt!

Flexibel och kundinriktad hisservice i Stockholm

Vår hisservice kommer att hjälpa dig att hålla hissen i bästa skick. Servicen omfattar flera kontraktsbesök om året och vi medverkar dessutom i den årliga säkerhetsbesiktningen.

Vi håller oss ständigt á jour med den tekniska utvecklingen och följer noga Boverkets regler om kompetens och hur man ska utföra hisservice på bästa sätt.

Alla hissar behöver regelbunden service. För bostadshissar rekommenderas 2-4 servicebesök per år. Äldre hissar och hissar som går mer frekvent kan behöva ses över ännu oftare. Vi servar alla hissar efter tillverkarens rekommendationer. Om vi hittar några fel eller slitna komponenter så åtgärdar vi detta för att förebygga driftstopp.

Vårt serviceavtal – detta ingår

Vi anpassar alltid våra serviceavtal efter kundens förväntningar och de behov som finns. Hissens fabrikat, produktionsår och status kontrolleras först. Därefter kommer vi överens om hur de framtida underhållsplanerna ska se ut och hur många gånger service ska utföras på ett år.

Vi är tillgängliga dygnet runt med en nödtelefon kopplad till felanmälan. Vi kontrollerar att larmet alltid fungerar med hjälp av regelbundna tester. Vi medverkar vid den årliga säkerhetsbesiktningen och ser till att våra anmärkningar blir åtgärdade.

Glöm inte att det är du som fastighetsägare som har det övergripande ansvaret för hissen. Anlita oss för hisservice så sköter vi det kontinuerliga underhållet. Det både skapar trygghet och förutsättningar för en god ekonomi i frågor som gäller fastighetens hissar.

Kunniga och erfarna medarbetare

Samtliga våra medarbetare är utbildade och erfarna inom sina respektive områden. Vi är ansvarsförsäkrade och utfärdar kvalitetsgaranti på alla våra uppdrag. Våra serviceavtal ger bästa tänkbara service för hissar, oavsett vilka fabrikat det handlar.

Om du anlitar oss för hisservice får du ett stort utbud av valmöjligheter, vilket gör att vi kan hitta den servicenivå som passar din hiss bäst. Ta kontakt med oss – vi har bred kunskap och lång erfarenhet av service och reparationer av hissar. Vid sidan av hisservice så kan vi även erbjuda installationer av hissar, både linhissar och hydraulhissar. Läs mer om detta här.

hisservice stockholm

Säkerheten i fokus när vi tar hand om din hiss

Det finns många starka skäl till att genomföra en rejäl service av hissar. Men säkerheten är kanske den främsta. Hissar transporterar människor, ofta på höga höjder, och att allt fungerar som det ska är bokstavligt talat livsviktigt. Alla som har stått i en hiss som fastnat mellan två våningar vet hur obehagligt det kan vara med en hiss som slutar fungera vid fel tillfälle.

Det absolut vanligaste användningsområdet för hissar är i lägenhetshus, men även för varuhissar är det av största vikt att servicen är ordentligt genomtänkt och utförd. Numera är det lagstadgat att alla nybyggda lägenhetshus som har tre våningar eller mer ska ha hiss installerad i fastigheten. Därmed ställs det höga krav på hisservice i stort sett alla bostadsfastigheter.

Viktigt att se över hissen regelbundet

Även om hissen är helt nyinstallerad och det inte finns några påtagliga problem så är det viktigt med regelbunden hisservice. Här kan det handla om att utföra enklare åtgärder som att kontrollera att allt fungerar och att man smörjer de delar av hissen som utsätts för hårdast slitage.

Vid sidan av denna långsiktiga service kan det självklart även behövas akuta servicearbeten. Det kan handla om att personer har fastnat i hissen och inte kan ta sig ut på grund av dåligt utförda serviceinsatser. Vi kan givetvis även genomföra akuta reparationer på exempelvis hissens dörrar.

För att undvika större reparationer eller servicearbeten så är det av största vikt att man gör noggranna servicekontroller. Minst en sådan om året rekommenderas, det kan förhindra framtida problem med maskineriet.

Dessutom är det viktigt att testa hissens nödfunktioner, stoppknappen och ringklockan. I dag har nästan alla hissar en funktion där man via telefon kan kontakta en servicefirma som kan göra akuta utryckningar. Viktigt att veta att denna funktion fungerar i fall olyckan ska vara framme.

Är du som fastighetsägare i behov av trygg och kompetent hisservice i Stockholm? Välkommen att kontakta oss så hör vi av oss så fort som möjligt.

Hisservice från Nacka, via Hammarby Sjöstad till Solna och övriga Norrort

Vi arbetar i hela Stockholmsområdet från Huddinge och Nacka i söder, via Hammarby Sjöstad, Årsta, Gröndal och centrala staden till Solna, Täby och Åkersberga i Norr. Där det finns hissar, där finns vi!

hisservice Hammarby Sjöstad

Låt oss sköta din hisservice