Hisservice Stockholm

Vi tar hand om din hiss | 08–564 614 80

Om oss

OM OSS

Hissgruppen etablerades 1979 och ingår i Motum-koncernen. Vår affärsidé är att leverera kundanpassade hissar av högsta kvalitet samt att utföra kundinriktad hisservice. Vår serviceorganisation har jour och är tillgänglig dygnet runt, året om. Vi arbetar med personlig service och engagemang som främsta ledord.

Hissgruppen har ett seriöst och medvetet miljötänk, därför är vi ISO-certifierade sedan 2012. Vi uppfyller därför de miljökrav som ställs enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

För att alltid uppnå högsta tänkbara kvalitet så arbetar vi med noggrann dokumentation för varje uppdrag. Vi utför även noggranna, fasta kontroller vid hissmontage. Detta inkluderar en detaljerad egenkontroll, ett avvikelseregister och en dagbok som fylls i under arbetets gång.

 

äldre hissmaskinrum

Service, nyinstallation och modernisering av hissar