Hisservice

Flexibiliteten är viktig för oss, vi arbetar inte med standardlösningar. Du kan få din hiss anpassad efter miljö och vad den ska användas till. På så sätt får du som kund stora möjligheter att utforma hissen enligt de krav och förutsättningar som finns. En individuellt utformad hiss ger fastigheten ett mervärde.

Vi arbetar med olåsta hissystem med komponenter från den öppna marknaden och fullt tillgänglig dokumentation. Detta gör att underhållet blir enklare och mindre kostsamt, samt att det lätt att få bra service. Högsta kvalitet, service i toppklass och en bra ekonomisk lösning är vad vi kan erbjuda.

Flexibilitet ger stora fördelar

På marknaden finns det ett flertal leverantörer som vill binda upp sina kunder under lång tid. Detta uppnås genom att man förser hissarna med system som kräver specialverktyg för service och reparation. Detta kan i långa loppet bli osmidigt och kostsamt och leda till höga kostnader när man inte har någon valmöjlighet för service. Anlitar du oss får du tillgång till valmöjligheter både när det gäller installation och service.

Vissa hissar måste anpassas för att uppfylla de krav som ställs av Arbetsmiljöverket och Boverket. Vi har de kunskaper och de produkter som behövs för att kunna möta dessa krav.

Linhissar

Linhissar drar lite energi, har hög prestanda och är enkla att installera. En linhiss är ett självklart val när man har höga krav på tillgänglighet och en hastighet på 1 m/s eller mer. Linhissar har ofta en växellös maskin med permanentsmorda lager. Detta gör att det inte behövs några oljebyten. Ett lättservat och miljövänligt alternativ.

Hydraulhissar

Hydraulhissen passar utmärkt för större laster, truckar, bilar och andra tunga varu- och persontransporter. Denna hisstyp är rymlig och har kraftiga och tåliga golv och trösklar. Färden går snabbare, energiåtgången är mindre med en hydraulhiss.

hisservice

Vi erbjuder kunnig service av av hissar, både lin- och hydraulhissar